Extras din statut

Membrii asociației pot fi membri fondatori sau membri asociați.

Obiectul de activitate al asociatiei este acordarea de imprumuturi intre membri.

Calitatea de membru asociat se dobândește la cerere, cu respectarea, cumulat, a următoarelor condiții :

 • calitatea de salariat/pensionar;
 • aprobarea cererii de către consiliul director;
 • depunerea fondului social minim.

Membrii asociați au următoarele drepturi

 • să participe la adunările generale (fără drept de vot);
 • să facă propuneri pentru îmbunătățirea organizării și funcționării asociației;
 • să contribuie la fondul social și să primească împrumuturi, în condițiile stabilite de consiliul director;
 • să participe la repartizarea excedentului anual

 

Membrii asociați/fondatori au următoarele obligații:

 • să respecte statutul și hotărârile adunării generale, să achite tariful de înscriere în asociație și să constituie fondul social minim;
 • să contribuie la mărirea fondurilor asociației;
 • să informeze asociația în legătură cu modificările datelor personale;
 • să respecte clauzele contractelor de împrumut, să achite la scadență ratele și dobânzile (respectiv majorările de întârziere) aferente.

Calitatea de membru fondator se dobândește  de către membrul asociat a cărui contribuție proprie acumulată la fondul social al membrilor este de cel puțin 1/10 (a zecea parte) din fondul social al membrilor. Calitatea de membru fondator se constată cu ocazia convocării adunării generale.

 

Membrii fondatori au următoarele drepturi

 • să participe cu drept de vot la adunarea generală;
 • să facă propuneri pentru îmbunătățirea organizării și funcționarii asociației ori pentru alegerea persoanelor în structurile de conducere;
 • să contribuie la fondul social și să primească împrumuturi, în condițiile stabilite de consiliul director;
 • să primească dobândă la fondul social propriu și să participe la repartizarea excedentului anual

 

Membrii asociați/fondatori care își pierd calitatea de salariați  își păstrează toate obligațiile și drepturile dobândite.

Scroll to Top