Statut

Extras din statut

 Membrii asociației pot fi membri fondatori sau membri asociați .

Calitatea de membru asociat se dobândește la cerere, cu respectarea, cumulat, a următoarelor condiții :

 • calitatea de salariat/pensionar;
 • aprobarea cererii de către consiliul director;
 • depunerea fondului social minim.

Membrii asociați au următoarele drepturi

 • să participe la adunările generale (fără drept de vot);
 • să facă propuneri pentru îmbunătățirea organizării și funcționării asociației;
 • să contribuie la fondul social și să primească împrumuturi, în condițiile stabilite de consiliul director;
 • să participe la repartizarea excedentului anual

 

Membrii asociați/fondatori au următoarele obligații:

 • să respecte statutul și hotărârile adunării generale, să achite tariful de înscriere în asociație și să constituie fondul social minim;
 • să contribuie la mărirea fondurilor asociației;
 • să informeze asociația în legătură cu modificările datelor personale;
 • să respecte clauzele contractelor de împrumut, să achite la scadență ratele și dobânzile (respectiv majorările de întârziere) aferente.

Calitatea de membru fondator se dobândește  de către membrul asociat a cărui contribuție proprie acumulată la fondul social al membrilor este de cel puțin 1/10 (a zecea parte) din fondul social al membrilor. Calitatea de membru fondator se constată cu ocazia convocării adunării generale.

 

Membrii fondatori au următoarele drepturi

 • să participe cu drept de vot la adunarea generală;
 • să facă propuneri pentru îmbunătățirea organizării și funcționarii asociației ori pentru alegerea persoanelor în structurile de conducere;
 • să contribuie la fondul social și să primească împrumuturi, în condițiile stabilite de consiliul director;
 • să primească dobândă la fondul social propriu și să participe la repartizarea excedentului anual

 

Membrii asociați/fondatori care își pierd calitatea de salariați  își păstrează toate obligațiile și drepturile dobândite.